Ivan Milic - Networks expert Ivan Milic CEO Ivan Milic

Top Menu

Parametri

 

Unosom sledećih 5 parametara: Merchant ID, Korisnicko ime glavnog ili API naloga, Lozinka glavnog ili API naloga, URL banke za prihvat unosa kartice, URL za API zahteve, Store Key plugin će imati osnovnu konfiguraciju za rad. 

Merchanat ID, Korisnick ime-loziku glavnog naloga, URL banke za prihvat unosa kartice, URL za API zahteve dobijate od banke.

Potom je potrebno da se logujete na virtuelni portal banke (npr. https://testsecurepay.eway2pay.com/bib/report/user.action) i da u delu administracija generisete Store Key. Onda krirajte API usera i pazite da ne ostane u zakljucanom stanju.

 

Tip transakcije

Ako se koristi Pre-Autorizacija (rezervacija) novac se rezerviše na kartici kupca. Da bi legao na Vaš račun morate uraditi Post-Autorizaciju (Capture) ili ga možete osloboditi VOID transakcijom. Može se Post-autorizovati iznos manji ili jednak rezervisanom. Rezervisani novac biće oslobođen od strane banke klijenta (obično oko mesec dana posle) ukoliko ga ne post-autorizujete ili oslobodite sami ranije. 

 

Kod proste prodaje (Autorizacija) novac se odmah skida sa kartice kupca.

 

MOGUĆI PROBLEMI I REŠENJA

 

20.05.2020

PRILIKOM POVRATKA SA STRANE BANKE ZA UNOS KRTICE DOBIJA SE SLEDEĆA PORUKA:

A variable mismatch has been detected

 

Ovaj problem se javio u Aprilu 2020 kod aktuelnih verzija WPML/Polzlang i WP-a. Nije do našeg plugina. Problem je u tome sto se WPML i Ploylang na novom WP-u "ne slazu" sa povratnim POST odgovorom banke. I da plugin ne postoji na sajtu. a da se pošalje takav POST zahtev. dobili bi istu poruku.

Jedno privremeno rešenje je da se u glavni fajl Polylang-a ili WPML-a umetne ovaj kod (kao prvi php kod u fajlu) da bi sprecio inicializaciju:

if(isset($_REQUEST["oid"])) return;

Povratni odgovor banke uvek sadrži oid POST variablu. Ovo naravno znači da u tom slučaju Polylang-a ili WPML neće oraditi svoje (samo na toj povratnoj strani a i u e-mailu ordera). Naš plugin i wooCommerce imaju nativne prevode koje možete urediti preko "Loco Translate" plugina. Takodje u našem pluginu postoji opcija da se fiksira lokalozacija ali to važi samo za tekst koji dolazi is samog plugina.