Ivan Milic - Networks expert Ivan Milic CEO Ivan Milic

Top Menu

Parametri

 

Unosom sledećih 5 parametara: Merchant ID, Korisnicko ime glavnog ili API naloga, Lozinka glavnog ili API naloga, URL banke za prihvat unosa kartice, URL za API zahteve, Store Key plugin će imati osnovnu konfiguraciju za rad. 

Merchanat ID, Korisnick ime-loziku glavnog naloga, URL banke za prihvat unosa kartice, URL za API zahteve dobijate od banke.

Potom je potrebno da se logujete na virtuelni portal banke (npr. https://testsecurepay.eway2pay.com/bib/report/user.action) i da u delu administracija generisete Store Key. Onda krirajte API usera i pazite da ne ostane u zakljucanom stanju.

 

Tip transakcije

Ako se koristi Pre-Autorizacija (rezervacija) novac se rezerviše na kartici kupca. Da bi legao na Vaš račun morate uraditi Post-Autorizaciju (Capture) ili ga možete osloboditi VOID transakcijom. Može se Post-autorizovati iznos manji ili jednak rezervisanom. Rezervisani novac biće oslobođen od strane banke klijenta (obično oko mesec dana posle) ukoliko ga ne post-autorizujete ili oslobodite sami ranije. 

 

Kod proste prodaje (Autorizacija) novac se odmah skida sa kartice kupca.

 

MOGUĆI PROBLEMI I REŠENJA

 

20.05.2020

PRILIKOM POVRATKA SA STRANE BANKE ZA UNOS KRTICE DOBIJA SE SLEDEĆA PORUKA:

A variable mismatch has been detected

 

Ovaj problem se javio u Aprilu 2020 kod aktuelnih verzija WPML/Polzlang i WP-a. Nije do našeg plugina vec je problem u parametru "lang" koj se koristi u povratnim podacima a koriste ga i pluginovi za prevod. 

 

18.01.2021

Odjedom mi plaćanje ne radi ili ne mogu da isćitavam status ili izvršavam backend operacije ? 

Zavisno od banke - username/password i store key negde moraju da se promene bar jednom godišnje.

API user moze biti zakljućan i u par drugih slučajeva ponekad. Potrebno je da otključate usera na portalu banke i zamenite mu lozinku. Parametere onda preneti i u plugin. Preporuka je da zamenite i store key u ovom slućaju.

 

02.03.2021

Orderi se otkazuju sami od sebe?

WooCommerce je dodao opciju timeouta za ordere koju su u statusu Pending - otkazuje ih sam posle 2h. Ovo moze da se promeni u podešavanjima wooCommerce-a.  Nikako ne koristit "Pending" za status posle bilo koje platne operacije.

 

08.09.2021

Ne može se platiti. Dobijam poruku da sistem ne može utvrditi bazične sigurnosne parametre, a banka kaže da nije do njih?

Ako ste koristili pomoćnu re-capcha-u iz plugina i radili na razvojnom URL-u (domenu), a potom iskopirali sajt na finalno odrediste morate opet generisati re-catcha kljuceve i postaviti ih u pluginu jer se za re-captcha-u postavlja domen na kom radi i verovatno niste naveli finalni domen u listi

 

18.10.2021

Jezik mog sajta se promeni po povratku sa strane placanja?

Pluginovi za prevod su izbacili opciju da se jezik pamti u "cookie" i koriste ?lang=(kod jezik-a) u URL-u. Ovo je problem jer i NestPay koristi "lang" parametar. Potrebno je da eksplicitno omogućite "cookie"-je za pamćenje odabranog jezika u pluginu za prevod WPML/Polylang. 

 

20.11.2021

Ne mogu nikako da promenim jedan tekst iz plugina?

Tekst moze biti i sa wooCommerca i sa vaše teme. Preporućeni plugin LocoTranslate se može koristiti i za njihov prevod. Ovde nije reć o WPML/Polylang prevodima, već o sistemskim (.po fajlovi).

Sporna poruka iz Srpskog prevoda wooCommerc-a "Nažalost ... banka je odbila transakciju..." zbog koje nisu puštali sajtove u produkciju je kroz plugin od verzije  1.3.51 ispravljena na silu presretanjem koda jer smo uvideli da se dosta ljudi mući i gubi dosta vremena oko ovog problema.

 

30.11.2021

Korpa se ne prazni posle uspešnog plaćanja? 

U vise navrata kroz updejtove smo dodavali provere za proveru korpe jer se javljao problem na jednom broju sajtova. Problem uzrokuju drugi problemi na sajtu (cesto nevidljivi) koji uzrokuju da server krene sa povratkom dogovora pre poziva čišćenja korpe. Zadnja verzija sa unapređenim algortimom i dodatim proverama je 1.3.53